Blijf verbeteren

Het gaat er om hoe je tegen vooruitgang aankijkt. Is ditconstant verbeteren iets dat je om de 3 jaar doet of is het een continue proces? Wat zijn de voordelen van steeds verbeteren? Wegen die op tegen de tijd die je dan steeds investeert? Want constante verbetering staat iedere week op de agenda.

Veel organisaties houden hun website om de zoveel jaar tegen het licht en zetten een project op poten om de zaak een facelift te geven. Dit zijn dure en tijdrovende ingrepen en meestal broodnodig omdat het online visitekaartje hopeloos achter loopt.

Lees meer