Kaartje met scholen

Google Maps, Wordpress

Dit jaar heeft Newsite het beheer van de WordPress websites voor de educatieve organisatie PPO Rotterdam overgenomen. Deze organisatie verzorgd extra ondersteuning aan basisscholen in de regio Rotterdam voor kinderen die hier behoefte aan hebben. Er zowel aan leerkrachten als aan ouders en kinderen ondersteuning geboden. PPO Rotterdam werkt met meer dan 200 basisscholen.

Gebruikers kunnen op de website zoeken op welke scholen PPO Rotterdam actief is en welke ondersteuning er geboden wordt. Hiervoor is een pagina ontwikkeld met een aantal filters en een kaart gebaseerd op Google Maps. Deze kaart werkte niet naar behoren: Wanneer er een selectie werd gemaakt met de filters, werd deze niet weergegeven op de kaart wat voor gebruikers verwarrend is.

Wij hebben zowel de kaart als de filters opnieuw gebouwd. Deze was gebaseerd op een plugin, maar dit leverde beperkingen op, met name in weergave in de gebruikte visual builder (Elementor). De vernieuwde code is door een ontwikkelaar van Newsite geschreven zodat er volledige controle is over de weergave. Doordat de code voor het kaartje opnieuw geschreven is, wordt het kaartje en de prikkertjes in eigen kleuren weergegeven. Er kan nu ook gewerkt worden met clusters zodat er niet een wirwar van prikkertjes ontstaat, maar er ingezoomd kan worden op cirkels met een cijfer wanneer de dichtheid van adressen te groot is voor een overzichtelijke weergave.

Daarnaast werken de filter nu sneller en kan er precies ingesteld worden hoe deze zich gedragen. Dit levert een zoekmogelijkheid op die eenvoudiger en duidelijker is voor gebruikers.