Privacy policy

Inleiding

Newsite BV verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet zonder toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Wij delen uw gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden die door u aan ons zijn toevertrouwd. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Uitgangspunten

De manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens voldoet aan de uitgangspunten van de AVG.

 1. Rechtmatigheid en doelbinding
 • Wij slaan alleen persoonsgegevens op die nodig zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en voor het versturen van facturen of andere administratieve correspondentie.
 • Gegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden.
 • Gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig. De gegevens van klanten waar wij geen diensten meer voor verrichten en waarvan de overeenkomst is gestopt worden na 2 jaar verwijderd uit onze systemen. Gegevens van personen die geen klant van ons zijn, worden ook na uiterlijk 2 jaar verwijderd.
 1. Transparantie
 • De gegevens die wij verwerken kunnen altijd opgevraagd worden.
 • Wij kunnen aantonen welke maatregelen door ons zijn getroffen om aan de AVG te voldoen.
 1. Juistheid
 • Wij zorgen er voor dat we de juiste gegevens van betrokkenen opslaan en zullen deze (laten) controleren als dat nodig is.
 1. Bescherming
 • Gegevens worden altijd digitaal opgeslagen op servers met een beveiligde, versleutelde SSL verbinding.
 • De toegang tot deze gegevens is beveiligd met gebruikersnaam en een veilig wachtwoord. In veel gevallen werkt gebruikerstoegang met tweevoudige verificatie.
 • Er worden regelmatige backups gemaakt zodat gegevens bij een calamiteit niet verloren gaan.
 • Alleen medewerkers of leveranciers of onderaannemers van Webcoach Service hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid is van toepassing op:

 • Gegevens die ingevuld worden op het online formulier van deze website (Naam, email, telefoonnummer) of via reguliere email aan ons toegestuurd worden.
 • De website van Newsite BV maakt gebruik van cookies. De gegevens die hiermee verzameld worden helpen om de website gebruikersvriendelijker te maken en om inzicht te krijgen in onze website bezoekers. De verzamelde gegevens zijn anoniem. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.
 • Gegevens van klanten waarvoor wij werkzaamheden verrichten of onderhoud van een website verzorgen. Dit zijn de volgende gegevens:
  • Voornaam, achternaam
  • Adres
  • Postcode, woonplaats
  • Telefoonnummer, mobiele nummer
  • Email
  • Skypenaam (als dit relevant is)
  • Website URL
  • Bankrekening

Verwerking

Persoonsgegevens worden door Newsite BV gebruikt voor de volgende verwerkingen:

 • Uitvoeren van werkzaamheden aan websites.
 • Communicatie over werkzaamheden of informatie die van direct belang is voor de werking van websites of andere diensten die wij leveren.
 • Communicatie over ontwikkelingen op ons vakgebied die van belang kunnen zijn voor onze klanten via een nieuwsbrief.
 • Het versturen van facturen.
 • Bijhouden van de klantenadministratie.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt hierover contact opnemen via:

 • email: contact@newsite.nl
 • telefoon: 088 - 145 00 10

Newsite BV is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

We horen het ook graag wanneer u niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen van 088 - 145 00 10. Dit kan via bovenstaand mailadres en telefoonnummer of via de afmeldings-link in de nieuwsbrief.

Onze Privacy policy is ook opgenomen in onze Leveringsvoorwaarden